domingo, noviembre 15, 2009

El departament de Treball de la Generalitat aposta per l’administració electrònica per millorar l’atenció a les persones i a les empreses

El divendres passat, 13 de novembre, la Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, va presentar en roda de premsa projectes TIC i indicadors de resultats. Faig públic el que es va exposar que té relació directa amb el Servei d'Ocupacio de Catalunya i l'Àrea TIC del SOC.


Treball aposta per l’administració electrònica i les noves tecnologies per millorar l’atenció a les persones i a les empreses

• Un 56% de les renovacions de demanda d’ocupació (coneegut com el "sellado del paro", "fichar el paro",...) es fan actualment per mitjans no presencials com Internet o el telèfon 012.

• Els prop de 200 “caixers” que el Departament ha posat a les Oficines de Treball han permès que el personal del SOC deixi de fer 66.000 tràmits mensuals d’escàs valor afegit

• Aquests punts d’autoservei (caixers) s’han convertit en dos mesos en el segon canal més emprat per renovar la demanda d’ocupació només per darrere d’InternetEn els darrers dos anys el Departament ha adoptat diverses mesures per impulsar l’administració electrònica i millorar l’atenció a les persones i a les empreses.

Dels tràmits de l’atur a les oficines de Treball
Per millorar el servei que s’ofereix a les oficines de Treball de la Generalitat s’han introduint tot un seguit de canvis tant en l’aspecte i la organització de les oficines com en la formació i les tasques que duu a terme el seu personal.

També s’ha incrementat el nombre de gestions que es poden fer de forma telemàtica, alliberant temps que els professionals de les oficines poden dedicar a oferir una atenció personalitzada a les persones en atur i a les empreses.

La reconversió de les oficines de Treball iniciada a principis de la legislatura, ha tingut per objectiu reduir al màxim els tràmits que no aporten valor –i que es poden realitzar mitjançant les TIC- per convertir-les en autèntiques intermediàries del mercat laboral. I això passa per utilitzar les noves tecnologies per reduir el temps que dedica el personal a tasques com la renovació de la demanda d’ocupació o l’expedició de certificats, així com la inscripció a l’atur de les persones que s’han quedat sense feina i la inscripció d’ofertes.

Catalunya és la comunitat autònoma on més s’utilitza Internet per renovar
la demanda d’ocupació

En aquest sentit, el gener de 2008 es va implantar la possibilitat de renovar la demanda d’ocupació a través d’Internet, evitant a les persones en atur haver d’anar a les oficines de treball. El procediment és senzill ja que és possible fer aquest tràmit simplement introduint el NIF o el NIE de l’usuari i una paraula de pas al web www.oficinadetreball.gencat.cat.

Actualment un 42% de les renovacions de demanda d’ocupació es fan per Internet, essent Catalunya la Comunitat Autònoma on més s’utilitza la xarxa per fer aquest tràmit. Ja s’han fet més de mig milió de renovacions de demanda per Internet, 56.000 de les quals a l’octubre.

D’altra banda, el gener d’enguany es va oferir la possibilitat de realitzar aquest mateix tràmit a través del 012, un servei que s’ha utilitzat en més de 200.000 ocasions. El passat mes d’octubre un 16% de les renovacions de demanda d’ocupació –prop de 22.000- es van fer per via telefònica.

A banda de facilitar els usuaris complir amb aquest tràmit, el fet que aquest procediment es pugui fer per telèfon i internet suposa alliberar el temps de 31 treballadors i treballadores de les oficines de treball per poder-se dedicar a d’altres tasques de major valor afegit, com l’orientació a les persones en atur.

El Departament, però, és conscient que l’ús de les noves tecnologies per fer aquesta mena de tràmits té un sostre, atribuïble entre d’altres factors a falta d’accés fàcil o de familiaritat amb la tecnologia per part de la ciutadania.

Els 191 “caixers” faciliten a les persones en atur fer tràmits senzills com
la renovació de la demanda


Per tal de poder alliberar de tràmits sense valor afegit al personal de les oficines d’aquelles persones que no utilitzen ni Internet ni el telèfon 012 el Departament ha desplegat 191 punts d’autoservei –anomenats caixers- que permeten als ciutadans realitzar els tràmits en mode d’autoservei des de les mateixes oficines.

Aquests s’han posat en marxa progressivament a les 71 oficines de treball durant el mesos de setembre i octubre.

En aquest darrer mes prop de 60.000 persones han utilitzat aquests dispositius, que permeten fer tràmits senzills com renovacions de la demanda d’ocupació, obtenció de certificats d’atur i de determinats informes, així com rebre informació.

La utilització dels punts d’autoservei estalvia a les persones que els utilitzen haver de fer cues innecessàries i fins ara han permès al personal del Servei d’Ocupació de Catalunya haver de fer 66.000 tràmits de poc valor afegit cada mes.
El temps estalviat l’han pogut utilitzar per a tasques que no pot realitzar una màquina, com l’orientació laboral personalitzada.

Tot i la seva recent implantació, els caixers són ja el segon canal més utilitzat per a renovar la demanda d’ocupació, desprès d’Internet.

L’ús d’Internet per registrar contractes permet 110 treballadors del SOC
dedicar-se a d’altres tasques dins les oficines


Actualment la pràctica totalitat dels contractes laborals que es fan a Catalunya, que s’han de registrar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), es registren a través d’Internet, ja que el Departament ha fet preceptiu per a les empreses que aquest procediment es faci a través de la xarxa.

Així, des de finals de 2007 s’han fet més 13 milions de tramitacions relacionades amb la Contractació, com l’esmentat registre de contractes de treball, així com la pròrroga o la modificació de contractes.

El registre de contractes per Internet evita a les empreses desplaçaments a les oficines de treball a fer aquest tràmit, mentre que al SOC li ha permès alliberar el temps equivalent a la jornada de 110 dels treballadors, que ara es poden dedicar a d’altres tasques dins les oficines.

Lluís Anaya

No hay comentarios: