miércoles, febrero 21, 2007

Como me han "obligado" a actualizar y enviar a menudo esta temporada un breve CV mio, lo cuelgo aquí para así hacer referencia a él mediante una URL.

n Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat Rovira i Virgili (1996).

 • 2006-actualitat Cap de l’Area de Processos electorals. Departament de Governació i Administracions Públiques. Generalitat de Catalunya.

He estat el màxim responsable d’organitzar les eleccions al Parlament de Catalunya de 2006 encarregant-me de la direcció i coordinació de tot l’operatiu tecnològic, econòmic, administratiu, de recursos humans, logístics, de producció i distribució i de difusió relatiu al procés electoral (pressupost gestionat i executat de 25.000.000 euros). Direcció i coordinació de quasi 100.000 persones i més de 1.000 organitzacions.

 • 2006-actualitat membre del Consell d’Administració de l’Agencia Catalana de Certificació (Catcert).

 • 2005-actualitat secretari executiu del capitol català de la Internet Society.

 • 2004-actualitat president de l’Associació de Professionals de la Societat de la Informació del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

 • 2003-actualitat professor de l’assignatura “Fundamentos tecnologicos de ‘e-learning” en el mestratge internacional d’e-learning de la UOC.

 • 2000-actualitat professor de l’assignatura “Sistemes Informàtics Corporatiu” del MBA de la Universitat Rovira i Virgili. Considerado el 6º mejor MBA part-time de España por el periódico El Mundo.

 • 1997-actualitat, professor consultor de la UOC dels Estudis d’Enginyeria Informàtica i dels estudis de Documentació i Informació. I autor de diversos material didàctics.

 • 2000 Cofundador d’una empresa dedicada al press clipping (www.spypress.com)

 • 1997-2006 cap de Sistemes d’Informació de la Diputació de Tarragona alineant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’estratègia i la política definida en el Pla estratègics de la Diputació de Tarragona i introduint i aplicant TIC per assolir la millora de la eficiència i eficàcia dels processos de les administracions locals de Tarragona.

 • 2003-2006 director del curs “Noves Tecnologies” organitzat dins el marc de la Universitat d’Estiu Terres de l’Ebre.

 • 2004 Professor de “Societat de la Informació” en el postgrau de “Dret local i funció pública” organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Tarragona.

 • 2003 Membre del Grupo Polivalente de Expertos internacionales para la Invenstigación y el Lanzamiento de Proyectos en politicas, economia y cultura del Ministerior de Asuntos Exteriores.

 • 1991-1997 Universitat Rovira i Virgili. Treballant en llocs tècnics, directius i de responsabilitat adscrit al Serveis d’Informàtica.

 • 1995 cofundador de Tinet. Primera xarxa ciutadana de l’estat espanyol. Iniciativa que ha rebut el premi Nacional d’Internet 2002 concedit per la Generalitat de Catalunya.

 • Tinc amplis coneixement de gestió, direcció i administració d’organitzacions. Les meves fortaleses son el coneixement i la experiència en les TICs, concretament en Internet, des de la vessant tècnica, empresarial i de les seves possibles conseqüències socio-politiques,. Tinc un ampli networking a nivell nacional i estatal del sector Internet aculumat des de 1993, i conec a fons l’estructura de l’administració pública i el seu funcionament.

 • Membre de la Internet Society.

 • Membre fundador de las News espanyoles es.* i membre fundador de CORUS-ES

 • (1998) Director Tècnic del projecte “OTRI-NEWS” aprovat per la “Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia” dins del “Programa Nacional de Fomento de la articulación del sistema ciencia-tecnologia-industria”.

 • Assistent i ponent a diversos seminaris, congressos, jornades i tutorials a nivell nacional i internacional.

 • Autor de diversos articles i publicacions a nivell nacional.

Salut,

Lluís Anaya