domingo, diciembre 27, 2009

A la Generalitat de Catalunya, Deconstrucció i KISS

En el sopar de Nadal que vam fer els Directors de les àrees TIC dels Departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya, vam comentar, el grup que estava al meu costat, que el que s’havia de fer amb les famoses contractacions des de la Generalitat, d’informes i consultories que han donat lloc a debats parlamentaris, i que ara s’ha burocratitzat, per raons de control, és publicar a Internet el resultat, l’informe, a disposició de tots els ciutadans/es. I jo vaig afegir que a més tothom els pogués comentar/criticar.

Això és Administració 2.0!!.

A veure qui s’atreveix a contractar i a donar el vist i plau al contingut d’un informe que conclogui que les fulles d’una planta són de color verd!.

Que l'informe sigui públic a Internet i, que, a més un ciutadà i/o un professional, pugui comentar-lo públicament per Internet.

Osti! Que per raons de control i transparència des de fa uns quants anys , per que les coses no es fan be!!, estem incrementant els costos de l’administració pública!!!!! amb comissions d’avaluació, experts que avaluen als avaluadors, etcc!!!!!!!. (no continuo amb la bola de neu muntada per no fer llarg el post!).

Apliquem la política de la de-construcció i la metodologia KISS (Keep it Simple Stupid)!.

De-construcció per desfer allò construït que està mal fet, o no funciona ara, però no construint a sobre, per corregir, com habitualment es fa a l’administració, sinó tirant a terra el que no funciona i construint de nou.

I KISS per no complicar allò que es simple, fàcil, lògic i raonable!.

Signa,
Un funcionari per oposició de varies administracions de diferents àmbits des de fa 19 anys i, enamorat, i defensor, de l’administració pública, i la funció pública ben feta!

Lluís Anaya

sábado, diciembre 12, 2009

Video y fotos de la campaña de publicidad del Portal Feina Activa

A finales de septiembre presentamos el portal Feina Activa, el portal donde los trabajadores/as pueden buscar y encontrar trabajo y donde las empresas pueden buscar y encontrar trabajadores, todo gratuitamente..

Actualmente, es el segundo portal de España com más ofertas de trabajo.

Es una de la cinco web de la Generalitat de Catalunya más utilizadas.

Durante el mes de noviembre realizamos una campaña publicitaria en televisiones, radios, periodicos, carteles en el metro y en las estaciones de tren, entre otros soportes.

A continuación teneis el anunción de televisión que se proyectó y también una recopilación de fotos donde se anunciaba Feina Activa que hice personalmente de diferentes lugares.

Saludos,
Lluis Anaya

viernes, noviembre 27, 2009

Que es una "conference", una video y un webinar? (para no informaticos/as)

No hace mucho en la organización en la que trabajo se creo una "mini-crisis" (exagero eh!) por que una organización externa habia "impuesto" hacer una "conference".

La "mini-crisis" (repito, exagero) estaba originada por que se desconocia que era una "conference", y que se necesitaba para realizarla.

Cuando vi el lio que se habia organizado por la palabreja "conference" pensé en escribir este post.

Call conference
Fácil, una "conference", o formalmente, una call conference, es una multiconferencia telefonica con 3 o más personas.
Es un metodo de reunión muy utilizado en las empresas y unidades organizativas relacionadas con las TIC.

Se puede realizar de muchas formas; por ejemplo desde un telefono una persona va llamando a cada miembro que tiene que participar en la multiconferencia y lo va incorporando a la multiconferencia, los moviles por ejemplo lo permiten reteniendo una llamada, llamando a un tercero y con dos clic hacemos que la llamada retenida y la nueva y nosotros podemos hablar y escucharnos mutuamente.

Las call conference "profesionales" suelen utilizar un numero 900 (gratuito) el cual nos pide una clave o contraseña que nos permite acceder "a un sala" en la que nos encontramos todos los participantes de la multiconferencia.

Particpar en una call requiere seguir unas normas no escritas, y sobretodo si participa mucha gente y no nos conocemos mucho, por ejemplo, no se debe interrumpir,se debe dejar hablar a una persona hasta que acabe, esta claro que no se debe hablar mas de lo necesario, ayuda mucho primero presentarse, soy Luis del SOC y bla, bla, bla ...

Video conference
"Una video", formalmente una video conference es una reunio mediante un sistema de video conferencia. Como una call conference (solo voz) pero con imagen.

Webinar
Y un Webinar, que es?.

Un Webinar, Web-Seminar, es el termino con el que se conoce a una presentacion o sesion informativa y formativa en la que a traves del ordenador, una conexion a Internet y un navegador podemos ver un powerpoint, escuchar al ponente o ponentes, y participar haciendo preguntas los asistente mediante un chat asistido por un moderador. Si el Webinar es internacional las ventajas son evidentes,; estar sin desplazarse!.

El ultimo Webinar al que asistí fue un poco rocambolesco. Estaba de viaje, acabé una reunión matinal casi a la hora de comer, comí rápido y me meti es una cafeteria con mi portatil, una conexion a Internet, unos auriculares y un navegador, y así y allí asistí al Webinar titulado "The Potential of Matching on Competences At Public Employment Services" por WCC, la gente me miraba como si fuese un bicho raro. Hice una foto, esta ...

De VariosHave fun!
Lluis Anaya

domingo, noviembre 15, 2009

El departament de Treball de la Generalitat aposta per l’administració electrònica per millorar l’atenció a les persones i a les empreses

El divendres passat, 13 de novembre, la Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, va presentar en roda de premsa projectes TIC i indicadors de resultats. Faig públic el que es va exposar que té relació directa amb el Servei d'Ocupacio de Catalunya i l'Àrea TIC del SOC.


Treball aposta per l’administració electrònica i les noves tecnologies per millorar l’atenció a les persones i a les empreses

• Un 56% de les renovacions de demanda d’ocupació (coneegut com el "sellado del paro", "fichar el paro",...) es fan actualment per mitjans no presencials com Internet o el telèfon 012.

• Els prop de 200 “caixers” que el Departament ha posat a les Oficines de Treball han permès que el personal del SOC deixi de fer 66.000 tràmits mensuals d’escàs valor afegit

• Aquests punts d’autoservei (caixers) s’han convertit en dos mesos en el segon canal més emprat per renovar la demanda d’ocupació només per darrere d’InternetEn els darrers dos anys el Departament ha adoptat diverses mesures per impulsar l’administració electrònica i millorar l’atenció a les persones i a les empreses.

Dels tràmits de l’atur a les oficines de Treball
Per millorar el servei que s’ofereix a les oficines de Treball de la Generalitat s’han introduint tot un seguit de canvis tant en l’aspecte i la organització de les oficines com en la formació i les tasques que duu a terme el seu personal.

També s’ha incrementat el nombre de gestions que es poden fer de forma telemàtica, alliberant temps que els professionals de les oficines poden dedicar a oferir una atenció personalitzada a les persones en atur i a les empreses.

La reconversió de les oficines de Treball iniciada a principis de la legislatura, ha tingut per objectiu reduir al màxim els tràmits que no aporten valor –i que es poden realitzar mitjançant les TIC- per convertir-les en autèntiques intermediàries del mercat laboral. I això passa per utilitzar les noves tecnologies per reduir el temps que dedica el personal a tasques com la renovació de la demanda d’ocupació o l’expedició de certificats, així com la inscripció a l’atur de les persones que s’han quedat sense feina i la inscripció d’ofertes.

Catalunya és la comunitat autònoma on més s’utilitza Internet per renovar
la demanda d’ocupació

En aquest sentit, el gener de 2008 es va implantar la possibilitat de renovar la demanda d’ocupació a través d’Internet, evitant a les persones en atur haver d’anar a les oficines de treball. El procediment és senzill ja que és possible fer aquest tràmit simplement introduint el NIF o el NIE de l’usuari i una paraula de pas al web www.oficinadetreball.gencat.cat.

Actualment un 42% de les renovacions de demanda d’ocupació es fan per Internet, essent Catalunya la Comunitat Autònoma on més s’utilitza la xarxa per fer aquest tràmit. Ja s’han fet més de mig milió de renovacions de demanda per Internet, 56.000 de les quals a l’octubre.

D’altra banda, el gener d’enguany es va oferir la possibilitat de realitzar aquest mateix tràmit a través del 012, un servei que s’ha utilitzat en més de 200.000 ocasions. El passat mes d’octubre un 16% de les renovacions de demanda d’ocupació –prop de 22.000- es van fer per via telefònica.

A banda de facilitar els usuaris complir amb aquest tràmit, el fet que aquest procediment es pugui fer per telèfon i internet suposa alliberar el temps de 31 treballadors i treballadores de les oficines de treball per poder-se dedicar a d’altres tasques de major valor afegit, com l’orientació a les persones en atur.

El Departament, però, és conscient que l’ús de les noves tecnologies per fer aquesta mena de tràmits té un sostre, atribuïble entre d’altres factors a falta d’accés fàcil o de familiaritat amb la tecnologia per part de la ciutadania.

Els 191 “caixers” faciliten a les persones en atur fer tràmits senzills com
la renovació de la demanda


Per tal de poder alliberar de tràmits sense valor afegit al personal de les oficines d’aquelles persones que no utilitzen ni Internet ni el telèfon 012 el Departament ha desplegat 191 punts d’autoservei –anomenats caixers- que permeten als ciutadans realitzar els tràmits en mode d’autoservei des de les mateixes oficines.

Aquests s’han posat en marxa progressivament a les 71 oficines de treball durant el mesos de setembre i octubre.

En aquest darrer mes prop de 60.000 persones han utilitzat aquests dispositius, que permeten fer tràmits senzills com renovacions de la demanda d’ocupació, obtenció de certificats d’atur i de determinats informes, així com rebre informació.

La utilització dels punts d’autoservei estalvia a les persones que els utilitzen haver de fer cues innecessàries i fins ara han permès al personal del Servei d’Ocupació de Catalunya haver de fer 66.000 tràmits de poc valor afegit cada mes.
El temps estalviat l’han pogut utilitzar per a tasques que no pot realitzar una màquina, com l’orientació laboral personalitzada.

Tot i la seva recent implantació, els caixers són ja el segon canal més utilitzat per a renovar la demanda d’ocupació, desprès d’Internet.

L’ús d’Internet per registrar contractes permet 110 treballadors del SOC
dedicar-se a d’altres tasques dins les oficines


Actualment la pràctica totalitat dels contractes laborals que es fan a Catalunya, que s’han de registrar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), es registren a través d’Internet, ja que el Departament ha fet preceptiu per a les empreses que aquest procediment es faci a través de la xarxa.

Així, des de finals de 2007 s’han fet més 13 milions de tramitacions relacionades amb la Contractació, com l’esmentat registre de contractes de treball, així com la pròrroga o la modificació de contractes.

El registre de contractes per Internet evita a les empreses desplaçaments a les oficines de treball a fer aquest tràmit, mentre que al SOC li ha permès alliberar el temps equivalent a la jornada de 110 dels treballadors, que ara es poden dedicar a d’altres tasques dins les oficines.

Lluís Anaya

sábado, octubre 24, 2009

Busco Feina, busco treballadors treballadores = Feina Activa

Avui fa un mes, 25/09/2009, que vam presentar des de la Generalitat de Catalunya el portal Feina Activa.

Feina Activa és el primer portal d’un servei públic d’ocupació estatal i autonòmic que permet als ciutadans trobar feina, i als empresaris els hi permet trobar treballadors/es.

Tot en mode autoservei, lliure, directe, ràpid, de forma senzilla i a més gratuïtament, sense pagar per posar totes les ofertes de treballs que es vulgui.

Tots els indicadors d’activitat del portal des de la posta en marxa son excel•lentment positius. Actualment hi han 2.600 ofertes i més de 20.000 Currículums de ciutadans/es accessibles. I els dos indicadors estan pujant diàriament de forma significativa.
En cap dels múltiples projectes que he dirigit, en cap, havia assolit un nivell de subscripció com aquest en 4 setmanes. I no és únicament per les condicions del mercat laboral!. Hi ha totes una sèrie d’accions que des del Servei d’Ocupació de Catalunya i des del Departament de Treball s’han planificat i executat que ha aconseguit uns excel•lents resultats per arribar als indicadors actuals.

Segons aquest post Feina Activa és el segon portal amb ofertes de treball

Aquest portal ha estat un hite és els serveis públics d’ocupació al ser el primer que permet una intermediació laboral directe en el canal internet, però també en el canal presencial. El canal presencial, i la interoperabilitat amb el negoci de les oficines de Treball de Servei d’ocupació de Catalunya és un dels factors diferencial i clau d'éxit.

Els altres portal d’internet privats, i els nous públics, discriminen als 60% de la ciutadania. Les persones que no tenen accés a Internet o no tenen ordinador no poden accedir a trobar feina per Internet.

El portal Feina Activa és un portal al que es pot accedir des dels Punts d’Autoservei (caixers) que hem instal•lat a les Oficines de Treball del Servei D’Ocupació de Catalunya, ja en parlaré un altre dia d’aquest projecte.
Per la qual cosa, el que no tingui accés a Internet, el que no tingui ordinador, pot anar a una Oficina de Treball i cercar feina i inscriure’s a les ofertes de Feina Activa, de la mateixa manera que el que ho fa des de casa, SENSE DISCRIMACIÓ per raons tecnològiques.

Feina Activa està implementat amb metodologies i tècniques de la web 2.0. Es troba allotjat al Centre de Càlcul corporatiu de la Generalitat que es gestiona des de Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI). Tècnicament està desenvolupament sobre programari lliure i a sobre del framework Canigó (J2EE) del CTTI. El Portal Feina te un suport tècnic online operat per tècnics mitjançant un webxat amb la possibilitat de captura i gestió del PC de l’empresari o ciutadà/na.

Si tens feina, o vols millor-la que tens, inscriu-te, mes de 30.000 ciutadans ho han fet ja.

Si tens una empresa, si ets empresari o empresària, i necessites treballadors o treballadores, troba'ls gratuïtament, Feina Activa!

Lluís Anaya

jueves, octubre 22, 2009

Un arte nunca visto!..impresionante

Kseniya Simonova es una artista de Ucrania que ganó el concurso "Tienes Talento" de este año 2009 en Ucrania.
El mismo que CUATRO emitio, o el famosísimo "You've got talent" de la curiosa Susan Boyle

Espera, sigue, el video te dejará ufffff impresionado/a.

Kseniya es una artista plastica que dibuja sobre un cristal espolvoreado de arena.

Ganó el concurso dibujando escena de la vida de la URRS en la II Guerra Mundial.

Mira el video ... sin comentarios ... sin palabras ... espectacular .. impresionante.
Lluis Anaya

jueves, octubre 15, 2009

Compramos television plasmas de tecnologias obsoletas, lo que nos venden esta "muerto"

Hola,

Hace mas de un año escribi un post donde anunciaba de forma resumida lo que anuncia el título de este post "Estamos comprando TV de tecnologias muertas" (tecnologicamente en el mercado doméstico TIC ocurre a menudo por ejemplo también con los ordenadores con discos duros estan es vias de extencion, lee lo que escribi hace un año sobre el tema...)

La tecnologia del futuro en televisión es OLED, no LED, sino O!!LED. Hace unos dias pude ver insitu una television OLED, cara, muy cara todavia, casi 4.000 euros y no media ni 11 pulgadas.

Aqui teneis el video que grabé de la TV OLED de Sony (no se aprecia la definición de la pantalla pero os aseguro que es espectacular)Saludos,
Lluis Anaya

jueves, octubre 01, 2009

Children see. Children do.

Tener alumnos extranjeros, en el extranjero, te permite ser global y descubrir la campaña de una organización Australiana NAPCAN que tiene como objectivo proteger a los niños .... Dedicado a Miguel que ha sido padre hoy por primera vez.Gracias Mélanie

Lluís Anaya

miércoles, agosto 26, 2009

Hitos en Administración Electrónica en Catalunya; EL Servei d’Ocupació de Catalunya

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), servicio público de empleo de Catalunya, ha alcanzado hitos históricos en el ámbito de la administración electrónica durante los últimos 3 últimos años.

Sigue leyendo que daré número publicados en prensa que te permitirán comparar.

La decisión estratégico política, el diseño, implementación y despliegue, la gestión de los proyectos y sus resultados son digno de Cases Studies en escuelas de negocio.

El ROI (ratio retorno de la inversión) espectacular. El VAN (valor neto) es inmensamente positivo. El PRI (periodo de la recuperación de la inversión) es inmensamente corto.
El caso que nos ocupa lo he traducido, en la nota de prensa, en un indicador de tiempo de producción y horas/hombres.

Actualmente el SOC es la administración catalana que más teletramita con los ciutadanos y las empresas.

Estamos ejecutando la línea estratégica de trasladar a canales no presenciales y en modo de autoservicio los tramites sin valor para liberar capital humano, de los mismos, para poder trabajar más y mejor en los servicios de valor añadido como la orientación laboral. También contemplamos, y se está ejecutando un proyecto específico, la cuota de la sociedad que no posee tecnología, la cual también tendrá un canal de tramitación específico sin intervención humana.

Dos ejemplos;
(1)La renovación de la demanda de ocupación, el conocido popularmente como “sellado de la tarjeta del paro” se puede realizar por los canales no presenciales, Internet y teléfono.

Actualmente dicho trámite los realizan mensualmente más de 120.000 ciudadanos.

En estos momentos el 55% de los ciudadanos, unos 80.000 ciudadanos al mes tramitan por Internet o telefono, quedando el canal presencial, con un 45% de cuota de uso. Es decir hay más gente haciendo el trámite en modo de autoservicio y en canal no presencial, que haciéndolo acudiendo a las oficinas de Trabajo.

2) Todos los contratos laborales firmados en Catalunya , sus cambios, prórrogas, etc deben comunicarse/registrarse en el SOC. Actualmente el 99,01% de dicha comunicación/registro las realizan las empresas y organizaciones por Internet, llegando a contabilizar aproximadamente unos 7 millones de teletramites al año.

Estos hitos, juntos con otros, fueron presentados en rueda de prensa por el Secretario General del Departament de Treball la semana pasada (20 agosto 2009)

Podéis leer los detalles en la nota de prensa donde encontrareis volumetrías, gráfico, beneficios,...

También podéis acceder a la nota elaborada después de la rueda de prensa.

Lluís Anaya

martes, julio 14, 2009

David Guetta featuring ... con?

"When loves takes over", by DJ David Guetta con (featuring) Kelly Rowland.

Me sobra el beat palmero (2’:23’’) que me recuerda a sesiones afters o cierres en catedrales maquineras ;) aunque, si!, es el climax, al empezar antes en el 2’ 06’’ sin beat, y sólo voz y teclado.

Guetta es el DJ que aparece en el video, el que empuja, la mesa, los "Paioníers", los platos, .. con un "carro Carrefour" (+ o -).

Yo soy/era los del vinilo calculando "los bpms" a mano, con el dedo índice, cada vez que entraba un maxi y con "pitch analogico sin indicador mezclando a oido". La prehistoria.Have fun!
Lluís Anaya

sábado, junio 20, 2009

A quien se dirige el nuevo juego Active Personal Trainer de Ea Sports para la Wii?

Me han regalado el "Active Personal Trainer" de EA Sport para la Wii. Yo que soy más outdoor que indoor??!!!. No problem!!.

Es un "juego" para hacer ejercicio con la consola Wii, una evolución del Wii Fit y compatible con la Wii Balance Board..

La caratula es significativa, sabeis para quien es este juego? sabeis quien es el target escogido por los de MKT (marketing) de EA Sports?.

Es facil deducirlo.

MUJER
En la portada de la caratula del juego aparece una mujer sola.

En la contraportada aparece una mujer en 4 de las 5 fotos. 2 fotos sola, 1 acompañada de un niños y otra acompañada de familia.

HOMBRE
En la contraportada, aparece un hombre en 2 de las 5 fotos. Uno solo, y en una foto en familia.

Quien es el target principal de este juego? las mujeres o los hombres?
Think about it!, it's easy!

Lluis Anaya

martes, junio 16, 2009

Un ratón que no habia visto, el raton Mogo

Esta semana he visto en una mesa una cosa que me ha llamado la atención. Al principio he pensado que era una tarjeta de seguridad tipo OTP (One Time Password) que recibe o genera un codigo el cual debemos introducir para acceder a los sistemas de información y que solo es válido durante unos minutos lo que incrementa la seguridad del acceso.

Pero la curiosidad ha podido más y le he preguntado a su propietaria que era, y me ha dicho un ratón. Muy pequeño, muy ligero, muy plano. Connectado via bluetooth a su portatil. Además me ha enseñado que este hacia las funciones de puntero laser como soporte a presentaciones. He grabado al ratón y más abajo teneis el video.

Al ser tan fino, donde esta la pila y como se recarga?. La pila es plana y esta dentro del propio raton y se recarga conectando el raton en el puerto PCMCIA del portatil. Su propietaria me ha explicado que HP también tiene algo parecido, pero la autonomina es inferior a este.

El ratón se llama Mogo y lo podeis comprar por ejemplo en Expansys.
Saludos,
Lluis Anaya

domingo, junio 14, 2009

Una novedad bancaria que se presento como una revolucion, se llama MIMO, y es de BBVA

Hola,

Hace algunos meses asistí a una sesión express para altos ejecutivos que se suelen celebrar en horas y lugares que cuesta compatibilizar con la vida personal pero que siempre recomiendo que debemos hacer el esfuerzo de acudir para aprovechar el valor de las mismas.

Uno de los ponentes fue Beatriz Lara, Directora de Estrategia y Planificación de BBVA. La presentacion y contenido genial!. Os transcribo algunas nota que tomé.

Inicialmente abrio con un slide relativa a las fases de la crisis actual donde afirmó que la primera fase de la crisis, la que tipificó como financiera y con sus consecuencias de liquilidad, está superada. Ahora, afirmó, que estamos en la fase de la crisis llamada económica que tienen incidencia directa sobre el capital.

Afirmó que BBVA no tiene que crear tecnologia, sino aplicarla. Aunque en esto se contradijo un poco por el proyecto "secreto que explicó" y que os excplicaré más abajo y que todos veremos muy pronto.

Afirmo que la tecnología tiene cada vez ciclo más corto, y la tienen faseada. A BBVA, a la Directora de Innoovacion le interesa incorporar la tecnologia en la fase más temprana de esta pero que aporte mucho valor para la compañia. Obvio, digo yo!. Aqui es donde esta el factor clave de exitó. Adoptar lo más nuevo, en su fase más incipiente y que nos ponga delante de todos como consecuencia de este hecho.

Beatriz Lara afirma que para un banco no interesa tanto si la tecnologia esta madura o no, como la aplicabilidad de la misma.

De hecho tienen 3 principales principios;
1.- Medir el valor que aporta en cada momento el desarrolo del proyeto de innovación que esta ejecuntado.
2.- Acuden directamente a los 5 polos de innovacion para conocer lo ultimo. Paises que monitorizan; Japon, USA costa Este, USA costa oeste, pasies nordicos.
3.- Gestionan una cartera de proyectos balanceada en riesgos Actualmente tiene 24 proyecto en innovación con un horinzonte algunos de ellos de 2 años. Me enseños el mapa de proyectos.

Una de los proyectos mas inmediatos y que veremos todos es MIMO (si buscas en Google MIMO BBVA no aparece ningu resultado relativo al cajero).

MIMO es la "re-invencion" del cajero bancario. Tras unos analisis de las 3 versiones de cajero que han puesto en el mercado BBVA, llegaron a la conclusion que no habian entre ellas salto cualitativos significativos analizando los resultados y se platearon un "nuevo cajero", con estas dos premisas;
1.- que se pudiese ejecutar toda la operativa (el 100%) a través del cajero
2.- que pudiesen vender productos a través de los cajeros.

MIMO puede ejecutar varias operaciones, transacciones a la vez. Aplica el concepto de paralelismo.

Beatriz anuncio en el foro al que asistí que era la primera vez presentaba a MIMO publicamente pero no enseñó ninguna imagen, aunque elevo vuestras expectativas al decir que era diferente. Por ejemplo, dijo que una ama de casa de Mexico dijo que "parecia magico" en la fase que se conoce en management como test de producto.

El lanzamiento comercial esta previsto para el noviembre/octubre/diciembre de 2009. El prototipo funcional lo tienen desde diciembre de 2008

Atentos a la afirmacion que lanzó; En cuestiones relativas a la innovación y I+D+i, no acuden a las universidades por que estas tienen un ciclo muy largos (lentos). Acuden a los institudos de investigacion (research lab)

Para ser estrategico, para innovar necesitamos conocer a nuestros usuarios o nuestros clientes, y ellos hacen mucho focus en esto.

Saludos
Lluis Anaya

viernes, junio 12, 2009

Reus (i II)

Acabo la "serie de posts" sobre Reus ... aquest és l'himne modern de la ciutat de Reus.

Canço de Whiskyn's, albúm Reus Paris i Londres.

El video està gravat a l'avinguda del Comerç, de Reus. El mur que es visualitza és un mural que utilitzen habitualment els grafiters. Darrera del mur està l'estació de tren. La vorera esta divida en dues part, la de l'esquerra es el carril que els runners utilitzem per donar el tomb a la ciutat.UPDATE dissabte 13 de juny; Avui dissabte mentre examinava als alumnes de la UOC m'he trobat a l'alumne Nando Oterino, membre de Whiskyn's, i al cridar-lo per a que entres a classe li he dit, tu surt al video de Reus de Whisyns oi?. M'ha dit un si, poc entusiasta, pero crec que era per que estava concentrat en la prova que havia de fer.
Ja posats a donar noms, Joan Masdeu, el vocalista de Whiskyn's va estudiar al mateix cole que jo, pero ell és d'una generació inferior, la dels meus germans petits.


Salut,
Lluis Anaya

jueves, junio 11, 2009

La gent de Reus

Un off-topic

Reus és diferent. Sempre dic que els que som i vivim a Reus estem orgullosos de la nostra ciutat, i les seves circunstancies, per això sempre diem d'on venim quan tenim la mínima oportunitat de dir-ho. Eh Buenafuente?!

Fa una setmana es va emetre el programa de l'Albert Om, el Club de TV3, des del Teatre Fortuny de Reus, el segon teatre de Catalunya, després del Liceu de BCN, i per finalitzar el programa és va fer una macro-karaoke amb Lax 'n Busto amb la canço Llençat.

Fixeu-vos amb la genial resposta del públic de Reus, 800 persones i la cara in-crecento de felicitat-sorpresa-agradable de l'Albert Om al veure la resposta del públic. A part de half-strease del Teatre de Guerrila

Reus és Reus, i únic! ;)

Un RTV, (Reus de Tota la Vida) ;)

PD: I tot això coincideix que la meva DIR's Spinning trainer Mireia posa ara en les sessions sovint aquesta canço.

Karaoke al Teatre Fortuny de Reus

Lluis Anaya

miércoles, junio 10, 2009

Sueldo Europarlamentarios y errores escrutinio elecciones europeas

Hola,

1.- Soy de los que afirma y justifica de forma argumentada que los políticos cobran poco, pero en otro post desarrolaré este tema. En las elecciones al Parlamento Europeo se ha criticado lo que cobran los eurodiputados, peró creo que la gente desconoce que es lo que cobran un profesional expatriado por su empresa. Solo como ejemplo recordad el sueldo que cobra el Director de Sistemas de Información del Parlamento Europeo y lo publiqué con conocimiento de causa.

2.- Hoy me han preguntado si era posible los errores que se estaban publicando respecto a la asignación de votos a un partidos que tiene un nombre similar a otro partido grande y conocido en el escrutinio provisional de las Elecciones al Parlamento Europeo. Si que es posible dicho error.
En el punto 10 de este post encontrareis la respuesta.

Saludos,
Lluis Anaya

viernes, mayo 29, 2009

Google en Reus, Tarragona. Google Street View Map

Pronto Reus y Tarragona podrán visualizarse en Google Street View.

Que es Google Street View? Una visualización fotografica real de las calles de una ciudad que Google incorpora en el servicio de Google Maps la cual ha generado algun debate sobre la privacidad e intimidad pública. Actualmente las grandes ciudades estan fotografiadas y disponibles.

Existen web sites donde la gente publica cosas curiosas que los coches de Google han captado, por ejemplo, http://mashable.com/2007/05/31/top-15-google-street-view-sightings/

Hoy viernes Google ha fotografiado las calles de Reus. Un coche de Google
ha "callejeado" fotografiando todo lo que se encontraban a sus 360º en plano horizontal y a 290º en plano vertical.

He buscado en la base de datos de Spypress, el mejor servicio y empresa de press clipping, y no hay ningún medio que hable de este tema pero confia en mi, se de que hablo ;).

Se visualizaran las banderola electorales colgadas en Reus a raiz de las Elecciones Europeas con las caras que aparecen sin difuminar ;) o haran un "tocado"?

Sobre Street View

Presentacion de Street View en castellano

Como son los coches de Google?


Hace años que en España se ha utilizado la tecnica del "callejeo" o "ruta" para obtener datos en tiempo real y geoposicionados. En 1995, mi excompañero de trabajo Xavi conocia a los ingenieros de telecomunicaciones que conducian una de las furgonetas de un operador de telefonia movil español. Las furgonetas se identificaban por que en el techo tenian muchisimas antenas cortas de telefonia.

Estos pararon en nuestro lugar de trabajo y nos ensenaron los equipos y nos explicaron que hacian. Se dedicaban a recoger areas geograficas de España mientras dentro de la furgoneta unos 10 terminales moviles conectados a ordenadores portatiles realizaban sin parar llamadas a número de teléfono predeterminados y analizaban, la señal de la cobertura, la calidad de sonido recibido, y mil parámetros más, quedaba almacenado junto con la posicion via GPS para posteriormente enviar los datos a la central.

De esta manera el operador podia realizar y publicar los famosos e históricos mapas de cobertura movil y el operador podia conocer sombras radioelectricas que interesaba eliminar cubriendo.

Y conducian la furgoneta dos ingenieros de telecomunicaciones? Si. Y eran dos? Si.
Y en el coche de Google cuantos viajan? UNO, y su titulación? No la sé.

Lluis Anaya

viernes, mayo 22, 2009

Un video, muy diferente, de mis alumnos de la UOC

Mis alumnos, desde hace más de un año se graban y suben a Youtube (1) su presentación y (2) comentan el estado del trabajo que ejecutan en grupos de 4 personas durante todo el semestre que cursan la asignatura de Mutimedia y Comunicación de la UOC.

El target de los videos son los propios compañeros/as de clase y (1) les ayuda a conocerse y (2) les ayuda a descubrir como les va al resto de grupos. Este ejercicio provoca un sentimiento de pertenencia a la clase muy positivo por lo que he evaluado.

Cada nuevo semestre detecto que los alumnos tienen más capacidad y experiencia en la edición y publicación de los videos seguramente debido a experiencias profesionales i/o personales anteriores (cada vez hay más gente que edita y publica fotos, videos, a...). También detecto mayor seguridad y conodidad al hablar delante de una cámara.

Os incrusto un video, el más destacado que nunca he recibido de un alumno, pero todos ellos los podeis ver en http://www.youtube.com/user/uocmic20092009 (todos son muy interesantes)Saludos,
Lluis Anaya

domingo, mayo 10, 2009

Two generations close "Canon & Gigue".

Pachelbel's Canon and Gigue in D Major.


Classical generation by KarajanModern Generation by Youtube User & his electric guitart.


Which do you choose?

Have Fun!
Lluis Anaya

lunes, abril 20, 2009

El web, masculino, o la Web, femenino?

El sustantivo web es masculino o femenino?.

La Web o El Web?.

Yo tengo una teoria fundamentada.

Próximamente en otro post la explico (mi teoria).

Lluis Anaya

jueves, abril 16, 2009

Infinity, dos versiones

Esta semana todavía no he podido escribir mucho por la noche, posteo videos, pero prometo no convertir el blog en una playlist, sorry

Un remix a 128 bpmel cual es producto de un remake (remix) deHave fun!
Luis Anaya

lunes, abril 13, 2009

Hot 'n' cold Katy Perry by Bimbo Jones

Es un remix en extended version techno-dance de Bimbo Jones del nuevo hit "Hot 'n' Cold" de Katy Perry (para los purista ;) os he puesto el link de la original version tal y como el codigo deontologico DJ dicta para las versiones en la que ha cambiado la base como esta que os embebo ;)).
El primero reciente es "I kissed a girl".Have fun!
Luis Anaya

sábado, abril 11, 2009

Un video de uno de los tesoros del Delta del Ebro

En una batea del Delta del Ebro donde se cultiva la ostra y el mejillon.Saludos,
Lluis Anaya

jueves, abril 09, 2009

Que son los filtros de privacidad? Para que sirven?

Hace tiempo que los conocia pero estoy comprobando que cada vez los utiliza mas gente. Os he grabado un video para que veais como funcionan.

Los filtros son una especie de plastico, film, que se incorpora a la pantalla del portatil e impide que desde los laterales, los que se sientan a tu lado en el avion o en el tren por ejemplo, pueda ver lo que haces con el ordenador.

Al colocar un filtro de privacidad en tu portatil “Tus vecinos” de viaje lo que ven es una pantalla totalmente negra. Por lo tanto, si vas al lado de alguien y no ves nada de lo que hace con el ordenador, su pantalla aparece "como apagada", y te preguntas, que hace? Que pasa? entonces tiene puesto un filtro “antiespias”

Realmente el plastico lo que hace es cerrar los angulos de vision de las pantalla que acostumbran a estar muy abierto para poder ver la pantalla desde cualquier situacion lateral. Ese angulo lo cierra tanto, hasta dejarlo abierto solo para es que esta delante en perpendicular a la pantalla.

Pueden costar de 40 a 60 euros http://www.pixmania-pro.com/es/es/609189/art/sony/filtro-de-privacidad-vgp.html

A continuación teneis un video con dos portatiles, en el cual vereis que incorporo un filtro y a partir de entonces la pantalla aparece en negro excepto si me coloco en perpendicular a la misma.
Saludos,
Lluis Anaya

viernes, abril 03, 2009

Coger un taxi rápido, sin colas, y más barato en la estacion AVE de Madrid, Atocha

No leer los usuarios de Facebook, por que este contenido esta sindicado con mi blog y ya lo habeis visto.

Coger un taxi rápido, sin colas, y más barato (3 euros?) en la estacion AVE de Madrid, Atocha.
Saludos,
Luis Anaya

miércoles, abril 01, 2009

Record de visitas en marzo

Hola,

Marzo ha acabado y este blog ha llegado a tener el record absoluto de visitas, 1.500!!.

A continuación teneis la evolución de visitas mensuales de mi blog.Es mucho?,
Es poco?.

Es relativo. Depende.

Aprovecho para mostraros otros datos y volumetrias.

Los articulos mas leidos son (ojo! no por que sean los más interesantes, sino por que los buscadores atraen tráfico por que tienen contenidos populares);

Como guardar o imprimir la imagen del libro del buscador de libros de Google?

Como hacer o dibujar mapas con Google Maps

"Exito" de Robin Sharma


A continuación os muestro los video más vistos de mi canal de YouTube.

El video number one lo han visualizado 2.135 veces y es una grabacion que hice del nuevo super-Airbus, el A380, de Singapur Airlines que compite con el histórico americano B747El segundo video más visto, se ha visto 360 veces, es este, no se porque (tal vez por que esta de portada en mi canal)?.Go on ...
Lluis Anaya

viernes, marzo 27, 2009

Sabes que es Microsoft Surface? La has visto alguna vez?

Hola,

La Microsoft Surface es un nuevo dispositivo de interaccion y experiencia de usuario de Microsoft, que impresiona y gusta mucho.


Tiene el aspecto de una mesa, aunque puede colgarse en la pared, y tu interactuas con las aplicaciones tocando la mesa y deslizando y moviendo tus manos sobre la mesa. Pueden utilizarla varias personas a la vez. Su pantalla es tactil, tecnologia conocida como multi-touch.

Dicho todo esto no parece tan increible verdad?, pero sigue y sobre todo visiona los videos.


Vi y experimenté con la Surface en el ultimo Mobile World Congres, la tenia un fabricante de terminales en su stand.

Hace poco me la volvi a encontrar y esta vez, aproveché y la grabe para enseñarla, mientras interactuabamos con ellas (tienes el video a continuación).La Microsoft Surface esta a la venta por unos 10.000 dolares.


Teneis más video que os gustaran, y os impresionaran mucho en el site oficial de este producto

Saludos,


Lluis Anaya


jueves, marzo 26, 2009

viernes, marzo 20, 2009

Comunicación que presenté y he expuesto en el Congreso Internacional Expoelearning

A continuación podeis leer la comunicación que presenté y que finalmente fue aceptada para exponer, hoy viernes dia 20 de marzo en el Congreso Internacional Expoelearning
IMPLEMENTACIÓN DEL VÍDEO EN LA ASIGNATURA MULTIMEDIA Y COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA COMUNICATIVA


Lluís Anaya Torres, UOC, Marc Romero Carbonell, UOC


La capacitación digital en la UOC: La asignatura de multimedia y comunicación.

La UOC se creó en 1995 con la finalidad de potenciar una formación universitaria en formato virtual, a partir del las nuevas tecnologías que permiten romper las barreras del tiempo y del espacio y ofreciendo un modelo de formación basado en Internet en el cual, mediante el campus virtual, el estudiante accede desde cualquier lugar a una experiencia dinámica de aprendizaje y pasa a ser el centro de un proceso formativo personalizado. El estudiante de la UOC no asiste a la universidad, por lo que lleva a cabo toda su formación en un entorno virtual.

La UOC creó una asignatura propia y específica de capacitación digital: «Multimedia y Comunicación» (MyC a partir de ahora), que ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y los requerimientos de la sociedad (Guitert, et alter, 2008).
Desde el 2004, el objetivo general de la asignatura es que los estudiantes adquieran un conjunto de competencias genéricas en TIC para trabajar y estudiar en el entorno de la UOC. El referente para la definición de dichas competencia fue el documento Tuning (González y Wagenaar, 2003) que propone las competencias genéricas y específicas de cada disciplina (los resultados de aprendizaje) a partir de lo que el estudiante sabe o puede demostrar una vez completado un proceso formativo.


Así se identificaron las competencias en TIC que deberían trabajar los estudiantes de la UOC en el marco de una asignatura inicial del área de capacitación digital, cuyos objetivos competenciales son los siguientes:

· Adquirir un estilo de comunicación virtual en el marco de una comunidad de aprendizaje.
· Fomentar la reflexión y el espíritu crítico sobre el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad de la información y el conocimiento.
· Integrar la planificación y la organización como habilidades de estudio y trabajo en el entorno virtual de la UOC.
· Aprender a desarrollar y gestionar un proyecto virtual.
· Adquirir habilidades de búsqueda y selección de la información en red.
· Adquirir habilidades de análisis, tratamiento e interpretación de datos numéricos digitales.
· Adquirir habilidades de elaboración y estructuración de la información digital.
· Adquirir habilidades de presentación de la información digital y multimedia.

Uso de herramientas Web 2.0 en la asignatura: el vídeo

Teniendo en cuenta el auge de las herramientas Web 2.0 en la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento, el área de Capacitación Digital sigue la evolución de su asignatura hacia el uso de dichas herramientas, utilizándolas como medio de comunicación.

Para poder asegurar esta evolución, llevamos a cabo experiencias piloto para experimentar, comprobar y validar la utilidad de estas herramientas en nuestra asignatura.

Desde septiembre de 2007 iniciamos una nueva experiencia comunicativa con los alumnos de la UOC introduciendo el video como instrumento complementario a los mensajes del docente en el aula virtual. Desde entonces hemos experimentado varias etapas, todas ellas evaluadas mediante un formulario encuesta que cada alumnos entregó al finalizar la actividad docente.

Uno de los instrumentos comunicativos que se utilizan en MyC, como el resto de asignaturas de la UOC, es el tablón del profesor mediante el cual los profesores envían mensajes hipertextuales con orientaciones e instrucciones a los alumnos en el Campus Virtual.

Para implementar la experiencia, decidimos enviar mensajes de vídeo que fueron grabados con una PDA, y publicados en Youtube. Los alumnos los visualizaban desde el aula del Campus virtual por que utilizábamos el código HTML de Youtube para incrustar el video en el Tablón del Profesor del Campus Virtual .

Los videomensajes contenían indicaciones para pautar el proceso de la asignatura (inicio y fin de los plazos de los ejercicios prácticos, explicación e instrucciones de lo que debían hacer, resolución de dudas generales, etc.).

Su duración no podía ser superior a los 3 minutos y su estructura común era la siguiente: presentación, desarrollo del mensaje diferenciando puntos a tener en cuenta y despedida animándoles a continuar.

Dado que la grabación de los vídeos se realizaban en primer plano, se hacía mención del lugar donde se grababa el video y se mostraba alguna panorámica del lugar, con la finalidad de dotar a los alumnos de estrategias para distinguir los mensajes entre sí y encontrarlos de forma más eficaz.

El proceso de implementación de la experiencia en la asignatura se llevó a cabo en tres etapas.

ETAPA 1 (semestre académico 2007-2008)
Durante esta primera etapa, se llevó a cabo una experiencia de comunicación unidireccional, en la que el profesor difundía sus vídeos a través del tablón del aula y los alumnos eran los receptores.
El total de vídeos enviados entre los meses de septiembre de 2007 y enero de 2008 fueron 16.

ETAPA 2 (semestre académico 2008-2008)
En esta etapa el profesor siguió desarrollando el rol de emisor, aunque, como novedad, se ofreció a los alumnos que grabaran un videomensaje de forma voluntaria en un canal abierto en Youtube al final del curso.
El 50% de los alumnos participaron en esta actividad.

ETAPA 3 (semestre académico 2008-2009)
En esta etapa, como las dos anteriores, el profesor siguió utilizando en vídeo como complemento a los mensajes textuales del aula del Campus Virtual durante la asignatura.
Como novedad los alumnos utilizaron el vídeo como sistema de comunicación no intensivo y pautado por el profesor desde el principios del curso. Los vídeos de los alumnos consistieron en un vídeo de presentación al inicio del curso, en el que participaron el 61% de los alumnos, y una explicación del desarrollo de sus prácticas durante la mitad del proceso, con un participación del 91% de los grupos de trabajo formados.

En

http://www.youtube.com/view_play_list?p=0F10CA8AE5560856 http://www.youtube.com/view_play_list?p=D643A01C52A912B9 http://www.youtube.com/view_play_list?p=5D31A775597E1F57

pueden verse los videomensajes enviados por el profesor

Algunas conclusiones


Tras esta experiencia, la conclusión general del uso del video es que se trata de un valioso instrumento complementario al medio textual en la instrucción docente. Dado que este medio ofrece una información más rica (imagen y sonido), constituye un elemento complementario a los mensajes textuales o hipertextuales.

Aún así, en los vídeos es difícil y menos rápido localizar la información en el contenido del mensaje, además, dificulta, entre otras cosas, la recopilación de la información publicada por el docente, por lo que no preveemos su uso aislado de la información textual.

El uso del vídeo como herramienta docente constituye un proceso laborioso, dado que la producción, edición, envío y publicación de vídeo requiere más tiempo que la redacción de mensajes textuales. Lo mismo les pasa a los alumnos, ya que, aunque la mayoría de ellos dispone de dispositivos digitales que permitan grabar vídeos (webcam, cámara video o fotos digital, terminal móvil), el tiempo de producción, envío y publicación que emplean es largo.

Por lo tanto, los alumnos no han manifestado en ninguna ocasión problemas funcionales o técnicos para enviar sus propios mensajes o visualizar los vídeos del profesor. El sistema intuitivo de procesamiento de vídeos de la plataforma YouTube y el uso de flash para su visualización, ha permitido evitar problemas técnicos en el proceso. Los equipos de los alumnos, ya sea en el hogar o en el trabajo, disponen de ancho de banda suficiente y altavoces, por lo que todos ellos han tenido acceso a los medios suficientes para realizar la experiencia.

Las valoraciones llevadas a cabo por los alumnos que participaron en la experiencia se recogieron al finalizar el curso académico a partir de un formulario encuesta con preguntas abiertas adaptadas a cada etapa y relativas a la experiencia comunicativa mediante el video, en la segunda etapa fue el propio alumno que a través de un video valoró la experiencia.,

Dichas valoraciones ponen de manifiesto una perspectiva positiva del uso del vídeo por parte del profesor. Dado que les confiere una sensación de acercamiento al docente, humaniza la figura del profesor virtual “textual.” Los alumnos manifiestan tener la sensación de conocer más y mejor al profesor. Aspecto que hemos podido notar en la relación con los estudiantes, dado que en los mensajes intercambiados con ellos se deducía un mayor grado de proximidad y confianza, en comparación con una relación entre docente y discente mediada por mensajes textuales.

Por lo tanto, deducimos que la sensación de proximidad, incrementada también por la innovación y novedad de esta herramienta, puede ayudar a reducir la tasa de abandono de la asignatura; ya que en las etapas en las que los mismos alumnos se han comunicado por vídeo, éstos manifiestan un mayor sentimiento de pertenecer a una comunidad (el aula), estableciendo una relación más próxima que en una aula basada únicamente en la comunicación a través del texto.

En la segunda etapa de nuestra experiencia pudimos comprobar la visión crítica del alumnado, dado que el profesor incorporó vídeos con mensajes que no aportaban valor en el desarrollo de la asignatura, hecho que fue puesto de manifiesto en las valoraciones los alumnos calificándolos como mensajes no necesarios, por lo que demostraron un análisis de los contenidos de los mensajes, más allá del uso de la herramienta como elemento de innovación por sí misma.
.
Referencias
GONZÁLEZ, J.; WAGENAAR, R. (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Obtenido 09 de junio de 2008, desdehttp://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf

Guitert, M.; GUERRERO, A.E.; ORNELLAS, A.; ROMEU, T. Y ROMERO, M. (2008). Implementación de la competencia transversal «Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional en el contexto universitario de la UOC. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 7 (2), 81-89. [http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/]

jueves, marzo 12, 2009

El Parlamento Europeo estaba buscando un Director de Sistemas de Información

Hola,

El Parlamento Europeo buscaba un Director de Sistemas de Información.

Quereis saber más?. Ok, os lo explico casi todo .... sueldo incluido (es el anzuelo para seguir leyendo este post ...? ;)).

El Director de Sistemas de Información del Parlamento Europeo depende de la Dirección General Innovación y Asistencia Tecnológica. Esta Dirección General depende a su vez de la Secretaria General del Parlamento Europeo.

El Director de Sistemas de Información tiene a su cargo unas 300 personas en plantilla, sin contar el outsourcing, y gestiona un presupuesto anual de 100 millones de euros. La Dirección está organizada en 5 unidades; Gestión de Infraestructuras, Apoyo y Atención de las TIC, Gestión de SI administrativos (Sistemas horizontales), Gestion de SI Parlamentarios (Sistemas de Información verticales) y la Unidad de desarrollo.

Se requeria mucha experiencia en dirección de Sistemas de Información. Se requeria disponibilidad para viajar. Luxemburgo era la ciudad donde estaba ubicado el lugar de trabajo pero con posibilidades de ser traladado a las otras dos sedes del Parlamento Europeo.

Como todo cargo en la administracion Europea se exigia conocer excelentemente una de las lenguas oficiales, y además tener un buen conocimiento de como mínimo otra lengua oficial, aunque por razones funcionales el francés y el inglés eran las adequadas. El catalan no era ningu merito pero podias relacionarlo con el italiano y el frances ;)

El proceso es garantista con todos los ciudadanos de los estados miembros.

Aproximadamente el sueldo base bruto mensual eran 12.300 euros. Sueldo al que habia que añadir algunas ayuda que el personal del Parlamento Europeo tiene asignadas por diversas razones (por estar expatriado, vuelos al pais origen, ...)

En resumen, un puesto con funciones y competencias similares a otras organizaciones del sector publico y privado donde el factor diferencial era el volumen, la dimensión ya que los clientes internos y externos tenian un alcance Europeo.

Saludos,
Lluis Anaya

domingo, marzo 08, 2009

Me quieres ver trabajando un sábado? He grabado un video

Hola,

Cada semestre académico, los profesores y los alumnos de la Universitat Oberta de Catalunya, nos encontramos presencialmente y aprovechamos la jornada para además realizar reuniones de coordinación interna los profesores,también asistimos algunos de los actos o formaciones que se realizan, etc.

A mis alumnos que no pueden acudir les envio un mensaje resumiendo lo que ese dia he comentado a sus compañeros/as y también desde hace un año grabo un video para que puedan "ver y estar" en un trobada aunque no puedan venir. Este es el video que he este curso académico he grabado y montado.
Saludos,
Luis Anaya

viernes, marzo 06, 2009

Mensaje desde Mexico

Hola,

Me permito un "off-topic" a raiz de otro que publiqué.

Ayer recibí un mensaje desde Mexico después de que, Pablo Escobar, un diseñador, con el que no he coincidido nunca, leyera en mi blog mi post de Enero titulado "Viajar en tren y una canción" donde relacionaba una canción de LODVG llamada "Jueves", con mis 5.200 Km mensuales en tren, el atentado de Madrid del 11-M, ....

"Querido Luis, te escribo desde México, a miles de kilómetros, pero compartiendo el mismo sentimiento al respecto de este tema.

La escuché ayer en mi coche, de madrugada, debo confesar que no soy nada asiduo a este tipo de temas pop, pero sin embargo, soy lo suficientemente plural como para reconocer que en este tema hay una belleza, una historia y una calidad impecables.

Primero me recordó un post que escribí hace dos años, cuando coincidia en el Metro de mi ciudad con una chica que me encantaba, pero a la que nunca le hable... el final por otro lado, aunque más fuerte, no tiene desperdicio.

Caray, por tu blog me vengo enterando de como se llama la canción y por si fuera poco del significado completo de la misma.

Muchas gracias y saludos desde acá"


Casualmente Pablo escribió en 2007 sobre una historia que acontecia en el Metro, y la publicó, y ahora ha descubierto que "Jueves" tiene muchas coincidencias.

Aqui puedes leer lo que ha escrito ahora, tras leer mi post, y lo que escribio en 2007.

Saludos,
Lluis Anaya

martes, marzo 03, 2009

Video curriculum innovador, original y creativo

Por deformación profesional relacionada com mi actual organizacion; el Servei d'Ocupació de Catalunya; un video-curriculum, original, innovador, creativo, ...Saludos,
Lluis Anaya

viernes, febrero 27, 2009

Començem un altre cop l'assignatura Multimedia i Comunicació a la UOC

El video serà de nou, i des del setembre de 2007, un instrument que utilitzaré en la comunicació virtual amb els meus alumnes de la Universitat Oberta de Catalunya.Saludos,
Luis Anaya

jueves, febrero 19, 2009

La funcion inversa en los procesos de las Organizaciones

Una de las cosas que me gusta conseguir y que habitualmente recomiendo a las organizaciones que desarrollen y ejecuten es lo que yo llamo "la función inversa del proceso".

Dicho de otra forma, lo que ahora hace nuestro cliente, debemos transformarlo y hacerlo por él y entregarle el resultado preguntando si es así.

Un ejemplo a seguir es la declaracion anual del IRPF. Siempre la hemos hecho los ciudadanos hasta que la Agencia Tributaria logro implementar el proceso de la "función inversa", y envia desde hace unos años el borrador de nuestra declaración facilitandonos el proceso (bueno a mi siempre me ha denegado el borrador, snif).

La "función inversa" por ejemplo también se está aplicando en procesos de facturación. Por ejemplo, grandes empresas con muchos proveedores genera la factura de los mismo, en vez de esperar a que estos la emitan, la entreguen y con tiempos y formatos distintos. Yo que te he comprado a ti algo, voy a facilitarte el proceso de facturación por que lo haré yo por ti, lo que habitualmente hacias y tu dime si no es correcto. Con lo que las grandes empresas ganan en eficiencia al homogenizar un proceso, sincronizarlo en el tiempo, estandarizar formatos, estructuras, organización, etc.

La "función inversa" es posible aplicar en muchisimos procesos y sobre todo en el ámbito de la administración pública.

Siempre el "administrado" (ciudadano o cliente) ha tenido que hacer las cosas delante del "administrador", pregunto, por que la Administracion no puede actuar pro-activamente facilitando el resultado del proceso al ciudadano cuando sabe y conoce que tiene que realizar algun tramite en un preciso momento?. Hay muchos trámite que podria impulsar y facilitar el resultado la Administración que todavia hoy debe iniciar e impulsar el ciudadano. Tenemos muchas "funciones inversa" por diseñar e implementar.

Saludos,

Lluis Anaya

viernes, enero 30, 2009

Quereis saber alguna cosa más sobre las tarjetas de memoria que utilizais?

Hola,

Publico un mensaaje que un amigo mio, Andreu Vea, envio a una lista y en el que recopilo de forma ejecutiva diversa información accesible y publica en Internet sobre las tarjestas de memoria. Esta en diversos idioma pero con un traductor online si lo necesitais no tendreis problemas de lectura.

Lluis Anaya

Desprès d'anys de comprar diferents tipus de memoria per als diferents dispositius que van passant per les meves butxaques, començant per la Compact Flash, passant per la "super-propietaria" MemoryStick de Sony i acabant per les SD, observo amb alegria que el mon i el mercat es va decidint per un únic model de memoria que pugui guardar les dades de diferents dispositius. I pel que veig aquest és el format SD. La porto a la càmera (Canon Powershot), la porto a la PDA (Palm Treo650) la poso al reproductor de música (no-Apple) l'endollo al PC-Desktop de casa i al portatil amb un adaptador USB.

He considerat interessant enviar-vos uns "retalls" d' informació sobre aquest tipus de memòria., que crec us ajudarà a entendre el seu preu segons model, el seu aspecte i a que no us donin "gat per llebre" a l'hora de decidir-vos a comprar-ne una, i poder comparar-les adeqüadament. Malgrat físicament totes "son iguals" internament no ho son, especialment quan a la seva velocitat d'escriptura i lectura.

Una mica d'historia:
In August of 1999, Panasonic, SanDisk, and Toshiba first agreed to develop and market the SD (Secure Digital) Memory Card, which was a development of the MMC. With a physical profile of 24 mm × 32 mm × 2.1 mm, the new card provided both DRM up to the SDMI standard, and a high memory density for the time.
The new format was designed to compete with Sony's Memory Stick format that was released the previous year, which featured MagicGate DRM, and was physically larger. It was thought that DRM features would be widely used due to pressure from music and other media suppliers to prevent piracy. The features are largely unused.

Sobre les Capacitats:
Secure Digital (SD) is a flash (non-volatile) memory card format developed by Matsushita, SanDisk, and Toshiba for use in portable devices. Today it is widely used in digital cameras, handheld computers, PDAs, mobile phones, GPS receivers, and video game consoles. Standard SD card capacities range from 8 MB to 4 GB and for high capacity SDHC cards 4 GB to 32 GB as of 2008. Arribant a un límit teòric de 2TB en una pastilleta d'aquestes dimensions.

Sobre les Velocitats:
There are different speed grades available which are measured with the same system as CD-ROMs, in multiples of 150 kB/s (1x = 150 kB/s). Basic cards transfer data up to six times (6x) the data rate of the standard CD-ROM speed (900 kB/s vs. 150 kB/s). High-speed cards are made with higher data transfer rates like 66x (10 MB/s), and high-end cards have speeds of 200x or higher. Note that maximum read speed and maximum write speed may be different, with maximum write speed typically lower than maximum read speed. Some digital cameras require high-speed cards (write speed) to record video smoothly or capture multiple still photographs in rapid succession. The SD card specification 1.01 allows for a maximum speed of 66x. Higher speeds of up to 200x are defined by specification 2.0.

The following table lists some common ratings and their respective maximum transfer rates.
Rating Speed (MB/s)
6x 0.9
32x 4.8
40x 6.0
66x 10.0
100x 15.0
133x 20.0
150x 22.5
200x 30.0

SDHC cards have SD Speed Class Ratings defined by the SD Association. The SD Speed Class Ratings specify the following minimum write speeds based on "the best fragmented state where no memory unit is occupied":[19]
• Class 2: 2 MB/s
• Class 4: 4 MB/s
• Class 6: 6 MB/s


Si teniu curiositat per saber "com son per dins" penso que no cal que la "desmonteu" ni la feu malbé, algú ja ho ha fet per nosaltres…(aquesta pobre, té signes de violència a la carcassa…)
En aquest cas podem veure un Xip de Samsung que és la memòria principal i una controladora d'accès a memòria que fou construïda la setmana 23 de l'any 2006 (ho encerclo en vermell). Si us hi fixeu la majoria dels Xips porten sempre la data de fabricació en un format de 4 dígits. És un "truqui" útil per quan us esteu esbarallant amb la placa d'audio d'un ordinador i no sabeu de quin any haurien d'ésser els drivers… Tots els elements son del tipus SMD (Surface Mounted Device) per tal de minimitzar-ne el gruix, I els pins o terminals queden protegits per la carcassa final plàstica, de possibles deposicions de greix, provocades pels dits dels usuaris poc curosos.

Coses Noves que es fan amb aquest tipus de memòries:

Eye-Fi, Inc. produces an SD card with Wi-Fi capability built in for 802.11g, 802.11b and backwards-compatible 802.11n wireless networks and supporting static WEP 40/104/128, WPA-PSK, WPA2-PSK security standards. The card works with any digital camera with an SD slot and can send captured images directly to a Windows PC or Apple computer wirelessly, where they can be automatically uploaded to web sites such as Flickr.com. When not in range of a wireless network connection, the card makes use of its 2GB capacity (EYE-FI-2GB model) until the images can be transferred.

Coses "dolentes", be l'unica cosa no òptima que hi trobo…

Another limitation is that flash memory has a finite number of erase-write cycles. Most commercially available flash products are guaranteed to withstand around 100,000 write-erase-cycles.

Dubto però que ningú hi faci tantes escriptures, doncs segur que amb el temps que trigueu a fer-les el producte ja s'haurà quedat totalment obsolet en quan a capacitat.

Andreu Veà by Lluis Anaya ;)

domingo, enero 25, 2009

Los Hombres que no amaban a las mujeres

"Los hombres que no amaban a las mujeres" de Stieg Larsson ha sido cool estas navidades tener y leer. Yo lo tengo ;), pero no lo he leido ;(.

Este fin de semana dos periódicos hablaban de él sobre dos temas muy diferentes.

La Vanguardia, tema TIC ligado al Presidente de USA sobre el tema de su BB (aka Blackberry) y el hacking

El Mundo, articulo de Carlos Sala en el suplemento Mercados, (interesante su página si os gusta el management y la econommía), y hablaba sobre los periodistas economicos.

Lluis Anaya
PD: Tengo, pero también esta pendiente de leer "La vi@ en rosa", ciberconversaciones de mujeres de Mª Angeles Sallé, con prólogo de Carmen Alborch que me regaló Alicia Gutierrez.

R we Human? ..."Human" by The Killers.

Have fun!
Lluis Anaya

jueves, enero 22, 2009

La primitiva, Euromillones y otros en Internet y el modelo comercializacion, modelo negocio Internet

Hola,

Hace ya un tiempo que Loterias y Apuestas del Estado (LAE) esta en Internet vendiendo productos de sus distintos sorteos (Primitiva, Euromillones, Gordo, Bonoloto, etc) y, importante, no cobra ninguna comision, mismo precio que en ventanilla, . No como otros, por ejemplo Ventura24, aunque estos últimos por ejemplo incorporan más valor al servicio y más servicios (peñas, etc)

Lastima!!! pero LAE no vende los decimos de Navidad por Internet. Tiempo al tiempo.

La red de distribucion que tiene LAE, si la analizamos en detalle, actualmente es bastante prescindible. Me explico.
Pensad que hace un "lotero/a" actualmente?. NADA QUE NO PUEDA HACER UNA MAQUINA DE AUTO-SERVICIO;
Pulsa un boton y sale una Primitiva aleatoria, o la que el cliente desea.
Cobrar y devuelve el cambio.
Además el lotero gestiona los pequeños premios y poca cosa más.

Parentesis
Por cierto, si algun dia acertais un premio gordo, quereis saber que es lo que aparece en el display cuando comprueban el boleto?. Aparece todo el dinero ganado?, Pues NO!. Exactamente la frase que sale es "Este boleto contiene un premio importante"!
Cierro parentesis.

Seguimos, todo el trabajo que actualmente realiza la red comercial de loterias podria ser sustituido perfectamente por maquina autoexpendedoras. Y que hacemos con la gestion de pagos de premios? O mediante las mismas maquinas autoexpendedoras o
encargamos estas tareas a cajas o bancos adheridos a los cuales les podriamos ofrecer gestion de la cuenta bancaria de la LAE que es una mina y es muy golasa para cualquier entindad como tambien lo es la cuenta de Justicia donde se ingresan las fianzas.

Por que no cambia la red? Seguramente por razones relativas a las concesiones de licencia para distribuir loteria y por temas culturales dificiles de romper; por ejemplo comprar loteria a una persona y no a una maquina. Pero tiempo al tiempo. Loterias y Apuestas del Estado ya esta vendiendo por Internet.

Yo hace tiempo que lo estoy probando. He dejado de comprar presencialmente. Es comodo sobretodo si en tu trayecto diario no pasas por delante de ninguna lotera/a.

Poco a poco han ido mejorando el servicio. Antes no podias pagar con VISA, ya si. Ahora te envian un SMS si algun boleto ha resultado premiado. Puedes tener tu apuesta favorita y replicarla cada sorteo.

La venta por Internet no esta plublicitada por que supongo que la red comercial se quejaria.

INCONVENIENTE de este modelo de negocio ahora?. Dos.
1.- Sencilla y simplemente "LA CONFIANZA". Comprando por Internet El boleto no lo tienes tu al menos que te lo imprimas o anotes, pero esta operacion si la realizas deja de tener sentido el uso de este servicio por Internet.
2.- El anonimato. En el web site de la LAE sueles estar dado de alta con tu datos reales. El premio de tu boleto premiado esta registrado con tu nombre. Seguir la pista fiscal, tributaria, economica .... es muy facil. Mientras que un boleto comprado en ventanilla, y premiado posteriormente puede ser vendido a cualquiera sin registros de ninguna clase, asi es como blanquean capital algunos).

Saludos,
Lluis Anaya

martes, enero 20, 2009

viernes, enero 16, 2009

Viajar en tren y una cancion

OFF-TOPIC ON

Vivo a 130 Km de mi trabajo. Cada dia duermo en casa.

Recorro 5.200 Km cada mes en tren para ir a trabajar.

Cada mes estoy 80 horas dentro de un tren y sin contar mis habituales viajes a Madrid que siempre priorizo en AVE (tren) antes que via el Puento Areo (avion) y ... he descubierto una cancion sobre el tren.

La escuche en la presentacio de Leire como nueva vocalista de LOGV (La Oreja de ...). No me gusto. Pense que le faltaba ritmo para un dia tan señalado, la presentación, pero me equivoque con la canción, la oi, pero no la escuche.

Habla del tren y habla del 11 M. Espectacular!.

SOBRE EL TREN ...

"Si fuera más guapa y un poco más lista si fuera especial si fuera de revista
Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres
Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita
Y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas

Y de pronto me miras te miro y suspiras
Yo cierro los ojos tú apartas la vista
Apenas respiro me hago pequeñita
Y me pongo a temblar

Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de bécqer
Y de estación a estación en frente tú y yo va y viene el silencio

Y de pronto me miras te miro y suspiras
Yo cierro los ojos tú apartas la vista
Apenas respiro me hago pequeñita
Y me pongo a temblar

Y entonces ocurre despiertan mis labios pronuncian tu nombre tartamudeando
Supongo que piensas qué chica más tonta y me quiero morir

Pero el tiempo se para y te acercas diciendo
Yo aún no te conozco y ya te echaba de menos
Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren
"

EL LLEGA EL 11-M


"Y ya estamos llegando mi vida ha cambiado un día especial este 11 de marzo
Me tomas la mano llegamos a un túnel que apaga la luz

Te encuentro la cara gracias a mis manos
Me vuelvo valiente y te beso en los labios


EL TRISTE FINAL, EL ATENTADO
Dices que me quieres y yo te regalo
El último soplo de mi corazón


Espectacular, "Jueves", La oreja de Van Gogh, Watch it!

OFF_TOPIC_OFF


Lluis Anaya