domingo, diciembre 27, 2009

A la Generalitat de Catalunya, Deconstrucció i KISS

En el sopar de Nadal que vam fer els Directors de les àrees TIC dels Departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya, vam comentar, el grup que estava al meu costat, que el que s’havia de fer amb les famoses contractacions des de la Generalitat, d’informes i consultories que han donat lloc a debats parlamentaris, i que ara s’ha burocratitzat, per raons de control, és publicar a Internet el resultat, l’informe, a disposició de tots els ciutadans/es. I jo vaig afegir que a més tothom els pogués comentar/criticar.

Això és Administració 2.0!!.

A veure qui s’atreveix a contractar i a donar el vist i plau al contingut d’un informe que conclogui que les fulles d’una planta són de color verd!.

Que l'informe sigui públic a Internet i, que, a més un ciutadà i/o un professional, pugui comentar-lo públicament per Internet.

Osti! Que per raons de control i transparència des de fa uns quants anys , per que les coses no es fan be!!, estem incrementant els costos de l’administració pública!!!!! amb comissions d’avaluació, experts que avaluen als avaluadors, etcc!!!!!!!. (no continuo amb la bola de neu muntada per no fer llarg el post!).

Apliquem la política de la de-construcció i la metodologia KISS (Keep it Simple Stupid)!.

De-construcció per desfer allò construït que està mal fet, o no funciona ara, però no construint a sobre, per corregir, com habitualment es fa a l’administració, sinó tirant a terra el que no funciona i construint de nou.

I KISS per no complicar allò que es simple, fàcil, lògic i raonable!.

Signa,
Un funcionari per oposició de varies administracions de diferents àmbits des de fa 19 anys i, enamorat, i defensor, de l’administració pública, i la funció pública ben feta!

Lluís Anaya

No hay comentarios: